ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳು
EN

ಸಂಪರ್ಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಮನೆ>ಸಂಪರ್ಕ

ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಆಕರ್ಷಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಕರೆತರಲು ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೀನಾ ವೆಚ್ಚದ ಅನುಕೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ.