pob Categori
EN

Newyddion

Newyddion

Hafan>Newyddion

Mae yna gynhyrchion newydd yn y diwydiant lloriau, pam nad oes modd adfer LVT?

Views:24 Awdur: Golygydd Safle Amser Cyhoeddi: 2021-06-01 Tarddiad: Safle

Ar hyn o bryd LVT yw un o'r cynhyrchion mwyaf poblogaidd yn y farchnad loriau. Mae ganddo amrywiaeth o batrymau gwead, haen amddiffynnol arbennig ar yr wyneb, gwrthsefyll traul, gwrthsefyll crafu, gwrthsefyll UV, gwrth-bacteriol, a gwrth-statig. Mae yna hefyd wahanol ddeunyddiau dynwared sy'n cyfuno swyddogaethau ac ymddangosiadau. Mae un corff wedi dod yn brif ffrwd deunyddiau llawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, sy'n addas ar gyfer cartrefi, mannau cyhoeddus a lleoedd meddygol.

Un o fanteision LVT yw ei ddynwarediad uchel. Mae gwead yr wyneb a'r effaith debyg i ryddhad yn golygu ei bod bron yn anwahanadwy oddi wrth y gwrthrych dynwared. Mae gan LVT ystyriaethau meddylgar hefyd o ran gosod. Neu fabwysiadu strwythur glin penodol, neu ddefnyddio technoleg hunan-fondio, neu lynu'n uniongyrchol wrth swbstrad y llawr, a gall hefyd fod â haen waelod arbennig i fodloni gofynion amrywiol.

 

Yn y diwydiant lloriau lle mae'r gyfradd ddileu yn parhau i fod yn uchel, mae lloriau LVT wedi gallu cynnal ei statws anadferadwy. Pam mae hyn? Rwy'n credu bod yn rhaid i chi fod yn chwilfrydig hefyd, iawn? Heddiw, byddaf yn mynd â ffrindiau i chi i ddysgu mwy am unigrywiaeth lloriau LVT.

O'i gymharu â deunyddiau gorchudd llawr eraill. O'u cymharu â theils ceramig, maent yn gymharol o ran lliwiau, gwead, cydraniad ac effeithiau efelychu, ond mae LVT yn ysgafnach, yn fwy hyblyg, yn gynhesach, yn fwy cyfforddus i'r traed, ac yn haws i'w osod. O'i gymharu â'r llawr pren traddodiadol, mae'r effaith weledol bron yr un fath, ond mae'r perfformiad LVT yn well. Nid yw mor dyner â'r llawr pren traddodiadol, mae'n haws ei gynnal, ac nid yw'n hawdd cael ei grafu.

Pam y cafodd ei ddewis? Gall ddiwallu amrywiaeth o anghenion dylunio, fel y gall unrhyw le ymddangos yn dryloyw ac yn eang. Mae'n amlbwrpas iawn, p'un ai ar gyfer swyddfa neu gartref, gall wneud gwaith da, a gellir ei addasu hefyd yn ôl anghenion, a gall fod â gwerth uchel wrth gael arwyddocâd. Mae'n amsugno sain ac yn gallu gwrthsefyll sain, cywasgol a gwrthsefyll traul, gwrth-ddŵr a gwrthlithro, gwrth-baeddu a gwrth-bacteriol, gwyrdd ac ecogyfeillgar, ac yn hawdd i'w gynnal. Yn ogystal, nid yw llawr LVT yn dewis achlysuron, gellir ei gymhwyso i unrhyw le. Gellir ei weld mewn cartrefi, ysbytai, gwestai, ysgolion, campfeydd, canolfannau siopa, adeiladau swyddfa, campfeydd a lleoedd eraill.