pob Categori
EN

Newyddion

Newyddion

Hafan>Newyddion

Sawl ffactor allweddol sy'n pennu ansawdd lloriau PVC

Views:21 Awdur: Golygydd Safle Amser Cyhoeddi: 2021-06-24 Tarddiad: Safle

Mae gan lawr plastig PVC nodweddion gwrth-lwch, gwrth-leithder, gwrth-cyrydu, gwrthlithro, gwrthsefyll traul, hawdd ei osod, hawdd ei lanhau, hawdd ei gynnal, traed cyfforddus, a diogelu'r amgylchedd. Mae llawr plastig PVC yn diwallu anghenion cwsmeriaid yn llawn. Mae pris llawr plastig PVC yn amrywio o ychydig yuan i gannoedd o yuan fesul metr sgwâr. Mae prisiau gwahanol yn bennaf yn adlewyrchu'r gwahaniaeth yn ansawdd y llawr? Felly beth yw'r ffactorau sy'n effeithio ar ansawdd lloriau plastig PVC?

 

01 a yw'r deunydd crai yn newydd neu wedi'i ailgylchu

 

Er mwyn arbed costau, mae rhai gweithgynhyrchwyr yn defnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu i gynhyrchu lloriau plastig PVC. Mae'r llawr plastig sy'n defnyddio deunyddiau crai 100% newydd sbon yn fwy ecogyfeillgar a gall wrthsefyll heneiddio yn fwy effeithiol, felly mae ganddo fywyd gwasanaeth hirach.

 

02 Cyfanswm trwch y llawr plastig a thrwch yr haen sy'n gwrthsefyll traul

 

Po fwyaf trwchus yw cyfanswm y trwch, y mwyaf trwchus yw'r haen sy'n gwrthsefyll traul, y mwyaf o ddeunyddiau a ddefnyddir wrth ei gynhyrchu, a'r teimlad traed mwyaf cyfforddus.

Mae gan wyneb y llawr plastig PVC masnachol haenen dryloyw arbennig sy'n gwrthsefyll traul wedi'i phrosesu uwch-dechnoleg, a gall ei chwyldroadau sy'n gwrthsefyll traul gyrraedd 300,000 o chwyldroadau. Ymhlith y deunyddiau llawr traddodiadol, mae gan y lloriau laminedig mwy gwrthsefyll traul chwyldro sy'n gwrthsefyll traul o ddim ond 13,000 o chwyldroadau, a dim ond 20,000 o chwyldroadau sydd gan lawr laminedig da.

 

03 Proses gynhyrchu

 

Mae'n defnyddio'r dull crafu a'r dull calendering. Mae gan wahanol brosesau cynhyrchu sefydlogrwydd gwahanol y llawr plastig PVC. Po uchaf yw'r sefydlogrwydd, y gorau yw'r ansawdd.

 

04 Gradd yr haen argraffu

 

Po uchaf yw'r radd, y mwyaf coeth yw'r gwead, ac mae ansawdd yr argraffu yn pennu ymddangosiad y llawr plastig PVC yn uniongyrchol. Rhaid i'r llawr plastig PVC o ansawdd uchel fod â phatrymau cyfoethog ac amrywiol a manylion clir.

 

05 A oes haen UV ar yr wyneb

 

Mae'r haen UV nid yn unig yn atal pelydrau uwchfioled, ond mae ganddi hefyd wrthwynebiad staen cryf. Mae'r llawr plastig PVC gyda thriniaeth arwyneb UV yn fwy gwrthsefyll staen na'r un heb UV, ac mae'n hawdd gofalu amdano bob dydd.

 

Dwysedd haen ffibr gwydr 06

 

Y gorau yw'r deunyddiau a ddefnyddir ar gyfer yr haen sy'n gwrthsefyll traul, haen ffibr gwydr a deunyddiau crai eraill, po uchaf yw'r dwysedd, y gorau yw ansawdd y llawr plastig PVC cyfatebol.

07 Brand Llawr Plastig PVC

Mae lleoliad pob brand yn achosi i'w ansawdd fod yn wahanol. Ar gyfer brand da o loriau plastig PVC, wrth ddewis deunyddiau crai, ystyrir bod pob haen o ddeunydd yn feddylgar, ac ar yr un pryd, defnyddir technoleg gynhyrchu briodol i sicrhau ansawdd y cynnyrch a pherfformiad pob prosiect.

Mae gan wahanol frandiau ansawdd gwahanol. Yn ogystal, o dan yr un brand, mae gwahanol gyfresi cynnyrch, ac o dan y gyfres hon, mae yna baramedrau trwch cynnyrch gwahanol a pharamedrau lled gwahanol. Mae'r ansawdd yn naturiol wahanol. Felly, rhaid i chi roi sylw arbennig i baramedrau trwch a gwrthsefyll gwisgo'r cynnyrch wrth ddewis. Gall cynhyrchion a ddefnyddir mewn rhai mannau gyflawni'r cyfuniad gorau o ansawdd a phris.