pob Categori
EN

Newyddion

Newyddion

Hafan>Newyddion

Sgiliau cynnal a chadw llawr chwaraeon pvc

Views:112 Awdur: Golygydd Safle Amser Cyhoeddi: 2021-01-26 Tarddiad: Safle

Os ydych chi eisiau defnyddio lloriau chwaraeon PVC am amser hir, yn ogystal â rhoi sylw i rai manylion yn ystod y defnydd, mae cynnal a chadw dyddiol hefyd yn bwysig iawn. Heddiw, byddaf yn siarad yn bennaf am rai sgiliau cynnal a chadw a chynnal a chadw lloriau chwaraeon PVC.

1. Diogelu rhag tân: Er bod llawr chwaraeon PVC yn llawr gwrth-dân (B1), nid yw'n golygu na fydd y llawr yn cael ei losgi gan dân gwyllt. Felly, pan fydd pobl yn defnyddio llawr chwaraeon PVC, peidiwch â defnyddio stympiau sigaréts llosgi, coiliau mosgito, ac ati. Mae heyrn byw a gwrthrychau metel tymheredd uchel yn cael eu gosod yn uniongyrchol ar y llawr i atal difrod i'r llawr;

2. Cynnal a chadw llawr yn rheolaidd: Defnyddiwch lanedydd niwtral i lanhau'r llawr chwaraeon PVC. Peidiwch â defnyddio glanhawr asid cryf neu alcali i lanhau'r llawr. Gwneud gwaith glanhau a chynnal a chadw rheolaidd;

3. Diogelu tywod a graean: Dylid gosod mat amddiffynnol tywod a graean wrth ddrws yr ystafell a'r neuadd lle defnyddir lloriau chwaraeon PVC i atal esgidiau rhag dod â graean i'r ystafell a chrafu wyneb y llawr;

4. Diogelu trin eitemau: Wrth drin eitemau, yn enwedig eitemau miniog metel ar y gwaelod, peidiwch â llusgo ar y llawr i atal y llawr rhag cael ei anafu;

5. Triniaeth llygredd: Dylid dileu'r inc staen, bwyd, seimllyd, ac ati ar y llawr chwaraeon PVC, ac yna defnyddio glanedydd gwanedig i brysgwydd yr olion. Os yw'n anodd tynnu'r printiau esgidiau lledr du sy'n weddill, gallwch ddefnyddio'r gorchudd i'w wlychu â phersawr rhydd. Arllwyswch persawr pinwydd ar y llawr i lanhau, ac ar ôl sgwrio, cwyrwch a chynnal a chadw;

6. Materion sydd angen sylw: Ni all glanhau lloriau ddefnyddio peli glanhau, cyllyll, a baw na ellir eu glanhau trwy ddulliau confensiynol. Ymgynghori â phersonau perthnasol. Peidiwch â defnyddio aseton, tolwen, a chemegau eraill yn ddiwahân;

7. Diogelu cemegol: osgoi llawer iawn o ddŵr yn aros ar wyneb y llawr am amser hir. Os yw'r dŵr yn socian y llawr am amser hir, gall dreiddio o dan y llawr ac achosi i'r llawr doddi a cholli ei adlyniad. Gall hefyd achosi'r haen ddŵr cwyr amddiffynnol ar wyneb y llawr i achosi'r llawr. Llygredd, gall hefyd achosi carthion i dreiddio i mewn i'r llawr ac achosi afliwiad y llawr;

8. Diogelu rhag yr haul: osgoi amlygiad uniongyrchol i olau cryf, a gwneud gwaith da o roi pelydrau uwchfioled ar y llawr i atal afliwio a pylu'r llawr.

03