pob Categori
EN

Newyddion

Newyddion

Hafan>Newyddion

Cynllun dylunio cais llawr PVC ysbyty

Views:52 Awdur: Golygydd Safle Amser Cyhoeddi: 2021-06-01 Tarddiad: Safle

Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o gystrawennau ysbytai wedi cyflwyno cysyniadau dylunio addurno ysbytai rhyngwladol newydd, ac mae ymarferoldeb deunyddiau addurno llawr wedi dod yn ofyniad mwyaf sylfaenol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae lloriau PVC wedi dod i'r amlwg ymhlith llawer o ddeunyddiau llawr, ac yn raddol wedi dod yn ddewis cyntaf ar gyfer prosiectau ysbyty newydd ac adnewyddu hen adeiladau. Yn enwedig ar gyfer galw'r ysbyty am reoli heintiau, glendid yw'r cyntaf bob amser. Yn ail, mae'r gofynion ar gyfer diogelwch a glanhau hawdd hefyd yn uchel.

Ardal y plant

Mae'r llawr plastig PVC yn gyfoethog mewn lliwiau, a gallwch ddefnyddio smotiau, patrymau a dyluniadau eraill i wneud y paru lliwiau yn wahanol. Mae cydleoli lliw clyfar y llawr plastig yn yr ardal gweithgaredd plant bron yn dileu ofn plant o'r ysbyty, yn lleihau'r pwysau ar driniaeth feddygol, a gall gydweithredu'n weithredol â thriniaeth.

Gorsaf nyrs

Nid oes mandyllau ar wyneb y llawr plastig pvc, ac ni all baw fynd i mewn i'r haen fewnol. Dim fformaldehyd, dim ymbelydredd, a gall yr eiddo gwrthfacterol adeiledig ddarparu sterileiddio parhaol a thriniaeth gwrthfacterol, gan atal micro-organebau rhag lluosi y tu mewn a'r tu allan i'r llawr yn effeithiol. Mae'r cysylltiad di-dor yn diwallu anghenion yr orsaf nyrsys ar gyfer atal lleithder, atal llwch, glân a hylan.

Lobi ysbyty

Mae gan y llawr plastig pvc strwythur mewnol arbennig, a all wasgaru pwysau cerdded ac mae ganddo effaith amsugno sioc. Mae'n gyfforddus i gamu ymlaen, gan leihau'r boen a achosir gan lithro yn effeithiol ac atal crafiadau. Mae'n arbennig o addas ar gyfer ardaloedd sydd â nifer fawr o bobl i mewn ac allan o lobi'r ysbyty.

Coridor ysbyty

Mae swyddogaeth gwrthlithro llawr plastig pvc yn rhagorol iawn. Yn ogystal, nodwedd gwrth-lithro'r llawr plastig yw ei fod yn sychu pan fydd yn agored i ddŵr, sy'n lleihau'n effeithiol y posibilrwydd y bydd y claf yn cwympo i lawr oherwydd y diod a chwistrellir gan y claf sy'n symud yn araf a'r nyrs frysiog yn y coridor ysbyty.