Bütün Kateqoriyalar
EN

xəbər

xəbər

Ana səhifə>xəbər

PVC qıvrılmış kauçuk döşəmənin quraşdırılması üçün təməl zəmin üçün tələblər nədir

Views:75 Müəllif: Sayt redaktoru Nəşr vaxtı: 2020-07-13 Mənşəyi: Sayt

The requirements for installing the PVC coiled rubber flooring on the foundation ground: the ground is flat, no sand or dust.

Generally, those who need to install PVC coiled rubber flooring will make the self-leveling cement leveling of all the ground. After the ground is leveled, the PVC coiled rubber flooring can be paved. The PVC coiled rubber flooring project that comes out in this way is qualified.

1. Self-leveling cement leveling should be noted: the foundation level should be treated first, then brush the interface agent and pour the cement self-leveling material in the brush layer interface agent. (Brushing the interface agent is a hard requirement for self-leveling, which can solidify the ground and ensure that the cement self-leveling layer and the original foundation ground layer are not easily delaminated and cracked)

2. Cement floor: PVC floor cannot be paved directly on the concrete floor, because the ground is rough, easy to make salads and dust, and the floor is scraped with glue with a scraper. It is extremely easy to cause degumming and blistering of the floor. It also affects the aesthetics of the coiled material and the PVC floor, which directly leads to the failure of the project.

3. Tile floor: PVC floor glue can be paved; the tile floor looks smooth to the tile floor, but the tiles have tile joints and there is a height difference between each tile floor and the special floor. There will be a ceramic tile imprint on the rolled PVC flooring project in this way. In addition, the gap between the ceramic tiles will also cause local blistering of the PVC flooring adhesive, which affects the appearance and also affects the service life.